Experten på mark-
och anläggning

När du behöver en erfaren stensättare

Experten på mark-
och anläggning

När du behöver en erfaren stensättare

Stensättning

Stensättning är en metod som har mycket gamla anor. Det är ett perfekt sätt att skapa mer känsla och trivsel på en uppfart, uteplats, i en trädgård eller i ett grönområde. Blandningen av gräs och sten blir mycket effektfullt och vackert. Med relativt små medel kan man med av sten och plattor förändra ett tråkigt område på ett trevligt sätt. 

Ett sätt att lyfta en trädgård är att lägga stengångar vilket ger trädgården ett lyft.

Det finns en mängd olika stensorter att välja på med olika egenskaper och utseenden. Stensättning kan göras så fort tjälen gått ur marken. 

Vilket stenmaterial ska man välja?

Det finns en stor mängd olika stenmaterial att välja på. För att nämna några så finns det trä, kullersten, gatsten, naturstensplattor, tegel och betong. Dessa skiljer sig åt när det gäller livslängd, pris, läggningsteknik och kombinationsmöjligheter. 

Betong är vackert, funktionellt och beständigt, och dessutom relativt billigt. Det är enkelt att lägga marksten och plattor och det finns ett stort urval av färger och storlekar att välja bland. Det kan vara idé att ta hänsyn till närliggande miljö och eventuell fasad när man ska välja yta och färgton för bästa resultat. Ett tips är att välja någon neutral beläggning för att lyfta fram närliggande växtlighet och arkitektur. Det rekommenderas att lägga ut provexemplar på paltsen för att se hur det kommer att se ut.

Det är viktigt att noggrant beräkna hur stor platsen är som ska stensättas. Ett vanligt sätt är att slå ner pinnar i trädgården och kontrollera att det inte blir för trångt. 

stensättare

Metoder och planläggning

Grundarbeten är hårt och viktigt arbete för att en stensättning ska bli rak, snygg och hållbar över tid. Planering och ett korrekt förarbete är A och O för det det ska bli ett perfekt resultat. Man gör alltid en noggrann kontroll av platsens markförhållanden innan man börjar med arbetsritning och själva markarbetet. 

När det gäller medelstora markstenar till garageuppfarten behöver dessa läggas i något stabilt förband för att det ska bli stabilt. Vissa stenar levereras med låsklackar eller i låsande format. För att det ska bli hålla måste stenen vara minst 6-7 cm tjock. 

Till en uteplats eller en gångstig räcker det därimot med 5 cm tjocka stenar. Ju smalare en någ är desto snyggare blir det med små plattor eller stenar. På stora och breda ytor blir det snyggare med stora och breda plattor. 

Underarbetet är avgörande

Man bör aldrig lägga marksten eller plattor direkt på matjorden. Med vårt nordiska klimat kommer garanterat stenplattorna att röra sig på ett ofördelaktigt sätt. Man ska alltid gräva bort jorden några decimeter beroende på hur platsen ser ut. Det bör vara en lutning på ett par centimeter bort från eventuell byggnation för att leda bort regnvatten.

Sedan fylls schaktet med ett tjockt lager bärlagergrus. Slutligen fyller man på med sättsand i det översta lagret innan man kan lägga själva plattorna. När stenplattorna är lagda sprids fin fogsand som sedan sopas ner i fogarna tills de har täckts helt. 

Vad kostar en stenläggning?

Det är helt beroende på valet av material, markarbetets omfattning och storleken på ytan som ska stensättas. En vanlig ytbeläggning av betongsten kostar omkring 150-300 kr per kvm, medan kullersten kostar runt 200 kr per kvm medan klassisk smågatsten är betydligt dyrare. Man får räkna med 700 kr per kvm. Marktegel brukar ligga på runt 600 kr per kvm. 

Är du behov av stensättning eller markarbeten? Kontakta oss för en offert eller med dina frågor via formuläret.

 

Stensättning är en konst